«Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας 2013-2015»

Συγγραφέας:
SpeSecComp3
Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκηρύσσει τη  «Διμερή Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας  2013-2015» και καλεί τις ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικούς Φορείς να υποβάλλουν προτάσεις  σε συνεργασία με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς της Γερμανίας, για την από κοινού εκτέλεση έργων Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ), μεγάλης κλίμακας.
 
Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης έχει εγκατασταθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ/ Υπουργείου Παιδείας: https://apps.gov.gr/minedu/international/greece-germany2013/2013. Στην ίδια διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στην πλατφόρμα.
 
Η προκήρυξη στην ιστοσελίδα του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας German Federal Ministry for Education and Research (BMBF) http://www.bmbf.de/en/furtherance/21656.php
Επικοινωνία: 

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων

Μεσογείων 14-18, 115 10 ΑΘΗΝΑ, ΤΘ 146 31

Δρ. Ι. Σταμέλου τηλ. 210-7458097, e-mail: esta@gsrt.gr

Δρ. Ιωάννα Μαλαγαρδή τηλ. 210-7458157, e-mail:  i.malagardi@gsrt.gr

Συνολικός Προϋπολογισμός: 
€5 000 000
Περίοδος Υποβολής: 
Τετ, 03/04/2013 - 00:00 - Δευ, 03/06/2013 - 00:00
Τοποθεσία:
Ελλάδα
Πηγή Χρηματοδότησης:
Εθνική / Συγχρηματοδοτούμενη
Είδος Χρηματοδότησης:
Επιδότηση/Επιχορήγηση

EU logo

ESPA logo

Συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Developed by OSIS  ·  Designed by Sugarenia.com